CV


Stephan de Jong (9-12-'57)

Stephan de Jong (1957)


Verhalen

In 2000 ben ik op verhalenpad gegaan. Vertelcursussen volgde ik bij Marco Holmer en Raymond den Boesterd en bij de Tori Academia van Paul Middellijn. Momenteeel volg ik de meerjarige vertelopleiding aan de Vertelacademie te Utrecht.

Ik ben lid van de vertelkring 'Vertellers in Friesland'.

Naast het vertellen van verhalen, schrijf ik ze ook. Enkele verhalenbundels verschenen van mijn hand. Ik verzorg verteloptredens en workshops, binnen en buiten de kerk.


Theologie & filosofie

Mijn theologische opleiding ontving ik aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ik stuurde er af in 1985. In 1992 promoveerde ik op een proefschrift over de totstandkoming van een Bijbelverhaal. Weer die verhalen dus. 

Sinds 2017 ben ik predikant van de Protestantse Gemeente te Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel in het Friese Gaasterland.

Beeldende kunst

Verschillende takken van kunst hebben mijn belangstelling, voornamelijk digitale fotobewerking, illustraties en ruimtelijke objecten.

Kunst schrijf ik met een niet al te grote 'k'. Het is voor mij vooral spelen. Het gaat me uiteindelijk om het resultaat, de techniek of de weg erheen beschouw ik als minder belangrijk.

In 1992 ben ik begonnen met beeldende kunst als autodidact. Van 2004-2007 volgde ik de Upgrade-opleiding (een wekelijkse zaterdagopleiding) aan de ArtEZ kunstacademie te Arnhem. Ik heb diverse keren geëxposeerd - solo en in groepsverband - o.a. met ArtSalon2008, een groep kunstenaars die elkaar kennen van de Arnhemse kunstacademie. Werk van mij is gekocht door diverse particulieren en bedrijven.

In de periode dat ik in Eibergen woonde, ben ik betrokken geweest bij de oprichting van kunstkring BArt. Tot 2017 was ik lid van de Bussumse kunstkring Artes.