Trefwoordenregister


aarde                                    Het lieveheersbeestje

Advent                                 De erfenis, De geboorte van een engel, De Gelukbrenger

                                              De klok met de tijd, De peetvader, Maria en de ruimte, Weg te koop,

                                              Wachten, Gods glimlach zien, De vredesboom

afscheid                               De tranenbron, Het loslaatmiddel, Een warme plek

                                              De laatste reis van de kapitein, Het eiland van lichtDe schipbreukeling

anders                                  De roeproepvogel, De heer van de rare vogels

                                              Het schaap met de vijf poten, Langnek

angst                                    Het ree dat jokte, De stem van de overkant, De Zonnekoning,

                                              Gods glimlach zienEen beetje water, De Romeinse soldaat,

                                              De reiger en de kikkerDe stem van je hart, Jezus en de wilde dieren

armoede                              Kerstkransjes, Waarom de dennenboom groen blijft

                                              De herbergier, De peetvader, Hoog bezoek, De arme rijke vogel,

                                              Koning Boosaard

barmhartigheid                 De koning is jarig, Het rupsje, De geboorte van een engel

                                              Gods vrienden, De kerstroos, De linnen doeken, De mooiste kerk

                                              Al die stemmen, Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam, De lachvogel,

                                              De reiger en de mus, De goede reusDe gevallen engel, Trekvogels,

                                              Een traan van licht, De hand van zijn vrienden, De gaapzieke koning,

                                              De arme rijke vogel, Koning Boosaard, Het rode beestje

begin                                    Het oude jaar

bekering                              De waakhond, De wijde blik, Vuurrode appeltjes, De vredesboom,

                                              De arme rijke vogel, Koning Boosaard

berouw                                 Een hemelse kus

Bergrede                              Het witte paard met het zwarte hart, De lachvogel

bescheidenheid                  De koning die een snor had en nog wat, Een echte koning, Een hoog hart

bevrijding                            Al die stemmen, De verdwaalde engel, De Zonnekoning,

                                               Kattekop, Lucia, De reuzenvogel, Waar de Vakantie woont, Wachten,

                                               De stem van de zee, Lichter worden, De duif zoekt nog steeds

                                               Donder en bliksem

bezetenheid                         Al die stemmen

bidden                                  Het gebed van het musje, De mooiste kerk, Het gebed van de koningin,

                                               De obervogel

blindheid                             Boze ogen, De verdrietige mol, De wijde blik

bloemen                               Valentijn

boom                                    De levensboomWachtenDe vredesboom, De broodboom, Palmpasen

bruiloft                                 De wonderwijn

Bijbel                                    De kerk die struikelde, De verhalenvijver, De zwartkijkers

collecte                                 De zwarte mutsjes

daden                                    Vuile handenHet gebed van de koningin, De goede reus

                                               Ga naar de mieren

dankbaarheid                     Mis poes, Hoe de aarde Pasen viert, Zien met het hart

                                              Bloeien als dank, Durven te zingen

delen                                     De witte berg, De arme rijke vogel, Koning Boosaard

demonen                              Al die stemmen, Dwaalgeest of engel?

dennenboom                           Wachten, De vredesboom

diaconie                                De zwarte mutsjes

dienen                                   De roeproepvogel, De duif zoekt nog steeds, Het rode beestje

                                               De obervogel

doof                                       De kwartel en de mus

dood                                      De legende van de krokus, Het oude jaar, Het schilderij van de hemel,

                                               Meneer Maartens en de zegen, De tranenbron, Het hart van God

                                               Willem de Zwijger, Heel raar, Palmpasen, De Romeinse soldaat

                                               De laatste reis van de kapitein, Het eiland van licht, Koning Buik

                                               De fluitspeler en het verlangenDe schipbreukeling, Goedehandelande

doop                                      Een beetje water, Een paar druppeltjes water

domheid                               Prinses Slimoog en prinses Domoor, Willem de Zwijger, Koning Buik

Driekoningen                      De verdwaalde engel

dromen                                 De dromen die kwijt waren, Hoor de merelDe zeester

duif                                        Een bijzondere dienaarDurven te zingen

duisternis                             Lucia, Een traan van licht

dwaasheid                            Het zwarte schaap, Prinses Slimoog en prinses Domoor

                                               Willem de Zwijger, Een hoog hartDe zeester

eenvoud                                Kerstkransjes, Stokker de schildpad, De koning die een zwak had

                                                Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam, Waar het zonlicht wilde wonen,

                                                Hoog bezoek, Lichter worden, Wie wordt de leraar? De zeester

eenzaamheid                        De kroon van Dirk, De eekhoorn die de weg kwijt was

                                                Donder en bliksem, Jezus en de wilde dieren

eerbied                                   De koning die een snor had en nog wat

eerlijkheid                             Woorden die werken, Al die stemmen, De reiger en de mus,

                                                 Dwaalgeest of engel?

egoïsme                                  De legende van de krokus, Een bijzondere nacht, Hein Duvel,

                                                 Het rupsje, Mis poes, Waarom de dennenboom groen blijft,

                                                 De zeester

eigenwaarde                          De sint-bernardshond, De heer van de rare vogels

                                                 Waarom koeien gevlekt zijn, Langnek

einde                                       Het oude jaar

engel                                       De kerkengel, De verhalenvijver, De weg naar Engelland

                                                 De verdwaalde engel, De herder, De gevallen engel, De engelenval,

                                                 koning BoosaardDwaalgeest of engel?De lachende engel,

                                                 Jezus en de wilde dieren

feest                                        Koning Zeurtjes en het vrolijke mannetje, Hoe de aarde Pasen viert

fouten                                     Het zwarte schaap 

gastvrijheid                           De herbergier, De wonderschaduw, Trekvogels, Koning Boosaard

gave                                         KrachtDurven te zingen

gebed                                      Het gebed van het musje, De mooiste kerk, Het gebed van de koningin

geboorte                                 zie de trefwoorden ‘Kerst' of ‘wedergeboorte'

geborgenheid                        De haven, De kroon van Dirk, Verrassende verhoring

                                                 Jezus en de wilde dieren

gedachtenisdienst                Het hart van God, De toekomst die kwijt was, De tranenbron

                                                 De laatste reis van de kapitein, Het eiland van licht, Goedehandelande

geduld                                     Het rupsje, De erfenis, De geboorte van een engel, De klok met de tijd

                                                  Wie wordt de leraar?Donder en bliksem

Geest                                       Koning Zeurtjes en het vrolijke mannetje

                                                 Prinses Slimoog en prinses Domoor, De stem van de overkant

                                                 De wonderschaduwDe Zonnekoning, Hemeltjelief, Kattekop

                                                 Oote oote oote boe, De wind in de zeilen, De verhalenvijver

                                                 Een bijzondere dienaar, De stem van de zeeDurven te zingen,

                                                 De hand van zijn vrienden, Een frisse wind

                                                 De fluitspeler en het verlangen

geloven                                   De weg naar EngellandDe obervogel, Verrassende verhoring

geluk                                       De weg naar Engelland, Een bijzondere nacht, Hein Duvel

                                                 De Gelukbrenger, De geluksvogels, Gods vrienden,  Zonnekus

                                                         De lachvogelHet schaap met de vijf poten,

                                                 De lachende engel

genade                                    Regels, De erfenis, Kattekop, Snoes de haan, Weg te koop,

                                                 Zonnekus, De vraag van de eekhoorn, Het schaap met de vijf poten

genezing                                 De wijde blik, Het gebed van het musje, Tranen met tuiten,

                                                 Woorden die werken, Zonnekus, De linnen doekenHet tranenkruikje

gerechtigheid                        De peetvader, Een frisse wind, De arme rijke vogel

                                                 De slavenhandelaar

God                                         De moeilijke vragen, Waar is God?, De kist met het geheim

goedheid                                Het aardige doosje, Pico Bello, De gaapzieke koning, De vredesspiegel

                                                 Koning Boosaard, Het rode beestje

groei                                        De slagboom, De Zonnekoning, Vuurrode appeltjes

                                                         De stem van je hart

gulheid                                    De hemelbloem, De koning is jarig, De legende van de krokus,    

                                                  Een bijzondere nacht, Hein Duvel, Valentijn, Trekvogels,

                                                  De profeet, De gaapzieke koning, De arme rijke vogel

handen                                    Het schilderij van de hemel, Goedehandelande

hart                                          De waakhond, Het aardige doosje, Woorden die werken

                                                  Een hemelse kus, Zien met het hartEen hart van steen,

                                                  De mensenvanger, De gaapzieke koning, Een hoog hart

                                                          De stem van je hart

hebzucht                                 Koning Buik

heimwee                                  Een warme plek

hemel                                       De weg naar Engelland, Hemelse liedjes, Het schilderij van de hemel,

                                                  Meneer Maartens en de zegen, Waar het zonlicht wilde wonen,          

                                                  Durven te zingenDe fluitspeler en het verlangenDe schipbreukeling

helpen                                      Het schilderij van de hemel, De mensenvangerDe gaapzieke koning,  

                                                   De arme rijke vogel, Het rode beestje

herinnering                             Het hart van God, Het loslaatmiddel, Een warme plek

hiernamaals                            Meneer Maartens en de zegen, Het hart van God

                                                   De laatste reis van de kapitein, Het eiland van licht,

                                                   De fluitspeler en het verlangenDe schipbreukeling,                   

                                                   Goedehandelande

hoeksteen                                De hoeksteen

hoogmoed                               Een echte koning, Kerstkransjes, Pico Bello, Vuile handen,

                                                   Vuurrode appeltjes, Weg te koop, Willem de Zwijger

                                                   Een echte koning, Een frisse windDe vraag van het konijn,

                                                   De arme rijke vogel, Koning Boosaard, Een hoog hart

hoop                                          De berg, De familie Snoep op Ameland, De verdrietige mol

                                                   De zwartkijkers, Freek Nietsje, Het mooiste land, De Gelukbrenger,

                                                   De wonderschaduw, Lucia, Mevrouw De Hoop, Wachten, Palmpasen,

                                                   Donder en bliksemDe obervogelHet tranenkruikje

horen                                        Woorden die werken, De toekomst die kwijt was

                                                   De kwartel en de mus

huis                                           Steengoed, De levensboomEen bijzondere dienaar, Trekvogels

huwelijk                                   De geluksvogels, De wonderwijn

identiteit                                  Van wie ben je er eentje?, De roeproepvogel, Het rupsje,

                                                   De eekhoorn die de weg kwijt was, De heer van de rare vogels

                                                   De reuzenvogelDe vraag van de eekhoorn, Fijnoog

                                                   Waarom koeien gevlekt zijnHet schaap met de vijf poten,

                                                           Een hoog hart, De vraag van het konijnLangnek

jaloezie                                     De witte berg, Mis poes, De muts van de nar

Jezus                                        De kerk die struikelde, Een bijzondere nacht, De Gelukbrenger,

                                                  Hoog bezoekHet tranenkruikje

karakter                                   Het aardige doosje

kerk                                          De haven, De hoeksteen, De kerk die struikelde, De kerkengel,

                                                  De mooiste kerk, Mevrouw De Hoop, Waar de Vakantie woont,

                                                  De bouwmonniken

Kerst                                        Een bijzondere nachtWaarom de dennenboom groen blijft,           

                                                  KerstkransjesGods vrienden, De herbergier, De kerstroos, Lucia,

                                                  De verdwaalde engel, SterrenkijkersDe engel die niet welkom was,

                                                  De soldaat die vergat dat hij soldaat wasDe eigenwijze

                                                  Waar bleef de ster?, De herderDe gevallen engel, Een traan van licht,

                                                  Wat gebeurde er met het wierook, de mirre en het goud?

                                                  Het rode beestje, Het verhaal van de ster, Franciscus en de kerststal

kerststal                                  Franciscus en de kerststal

kind                                          De dromen die kwijt waren, Stokker de schildpad

                                                  Van wie ben je er eentje?

koninkrijk                               Het mooiste land, De erfenis, De toekomst die kwijt was

                                                          Hoor de merel, Het engelenfeest

koningsdag                             De koning is jarig

koster                                       De kerkengel

kracht                                       Kracht, Hemeltjelief

kruis                                         De goede reus, De waakhondDe fluitspeler en het verlangen

lachen                                      De bloemenkweker uit NaïnDe lachende engel

leider                                       De waakhond, Wie wordt de leraar?, De duif zoekt nog steeds

leven                                         Het jongetje dat soms moest niezen, Het schilderij van de hemel,

                                                   De beek, de harpspeler en het levensliedje

                                                   De koning die een zwak had, De levensboom, De linnen doeken

                                                   Willem de Zwijger, Heel raar, De heilige grafsteen

                                                   De Romeinse soldaatDe fluitspeler en het verlangen

licht                                           De verdrietige mol, De zwarte mutsjes, Het kromme mannetje,

                                                   Van wie ben je er eentje?, De peetvader, De Zonnekoning,

                                                   Hemeltjelief, Lucia, Mevrouw De Hoop, Waar bleef de ster?

                                                   Waar het zonlicht wilde wonen, Zonnekus, Een traan van licht,

                                                           Wat gebeurde er met het wierook, de mirre en het goud?

                                                           Lichter wordenDe lachende engel

liedjes                                       Hemelse liedjesHoor de merelDe stem van je hart

                                                  Durven te zingenDe fluitspeler en het verlangen

liefde                                         De familie Snoep op Ameland, De goede reus, De koning is jarig,

                                                           De moeilijke vragen, Het rupsje, Het witte paard met het zwarte hart

                                                   De bouwmonniken, De geboorte van een engelDe reiger en de mus,

                                                   De koning die een zwak had, Al die stemmen, De tranenbron,

                                                   Lucia, De geluksvogels, Snoes de haan, Valentijn, Vuile handen,       

                                                   Weg te koop, De reuzenvogel, Het gebed van de koningin

                                                   De mensenvanger, De gaapzieke koning, De slavenhandelaar

                                                   Het rode beestje

liegen                                        Het ree dat jokteDwaalgeest of engel?

loslaten                                     Stokker de schildpad, Het loslaatmiddel, De goede reus

                                                   Lichter worden, De profeetDe fluitspeler en het verlangen

luisteren                                   De kwartel en de musDe stem van je hart

lijden                                         Waarom?Het tranenkruikje

medelijden                               De kerstroos, Koning Boosaard, Het rode beestjeHet tranenkruikje

menswording                           Een echte koning

minachting                               De herbergier, Een echte koning, Een frisse wind

moed                                          De berg, De moedige koningin, Het ree dat jokte, De palmpasenhaan,

                                                    De stem van de overkant, De ZonnekoningHemeltjelief

                                                    Een warme plek, Gods glimlach zien

muziek                                       Hemelse liedjes, De geboorte van een engel, Jezus en de wilde dieren

naam                                           Van wie ben je er eentje?

nieuw                                          Het oude jaar

nutteloos                                    Erbij

offer                                            De koning die een zwak had, De goede reus, De broodboom

                                                     De slavenhandelaar

omkeer                                       De slagboom, Vuurrode appeltjes, Het gebed van de koningin

                                                     De gaapzieke koning, Koning Boosaard

ongehoorzaamheid                  De slagboom

onrecht                                       Vuile handen, De arme rijke vogel

ontevredenheid                        De herder, Koning Buik

onvolmaaktheid                        Het zwarte schaap

opstanding                                 De beek, de harpspeler en het levensliedje

                                                      De bloemenkweker uit Naïn, De koning die een zwak had

                                                      De linnen doeken, Het hart van God, Mevrouw De Hoop, Heel raar,

                                                      De broodboom, Palmpasen, De heilige grafsteen

                                                               De Romeinse soldaatDe fluitspeler en het verlangen

                                                      De schipbreukeling

optimisme                                  Freek Nietsje, De toekomst die kwijt was

ouderdom                                   Erbij

oudjaar                                        Het oude jaar

Palmpasen                                  De palmpasenhaan, Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam

                                                      Palmpasen, Hoog bezoek

paradijs                                       De verboden vruchten, De weg naar Engelland

Pasen                                           De hoeksteen, De legende van de krokusDe levensboom

                                                      De bloemenkweker uit Naïn, De koning die een zwak had

                                                      De linnen doeken, Hoe de aarde Pasen viert, Mevrouw De Hoop

                                                      Willem de Zwijger, De kerk die struikelde, Heel raar

                                                      De heilige grafsteen, De Romeinse soldaat, De vreemdeling,

                                                      De tovenaar met het bevroren hartDe fluitspeler en het verlangen

pessimisme                                De zwartkijkers, Freek Nietsje

Pinksteren                                  De wind in de zeilen, Koning Zeurtjes en het vrolijke mannetje,

                                                      De stem van de overkant, De wonderschaduw, De Zonnekoning

                                                      Hemeltjelief, Kattekop, Oote oote oote boe, De roeproepvogel,

                                                      De verhalenvijverEen bijzondere dienaar, De stem van de zee,

                                                      De hand van zijn vrienden, Een frisse wind

regels                                           Regels, Steengoed

reis                                              De wind in de zeilen, De stem van je hart, Goedehandelande

roeping                                       De slagboom, Het ree dat jokte, De palmpasenhaan

                                                     De roeproepvogel, De eekhoorn die de weg kwijt was,

                                                     Fijnoog, De mensenvanger

ruimte                                         De geluksvogels, De rozenkoningin, De duif zoekt nog steeds

rust                                              De witte berg, Een handvol modder, Stokker de schildpad

                                                     Waar de Vakantie woont

rijkdom                                      Kerstkransjes, Waarom de dennenboom groen blijft

                                                     De peetvader, Een hemelse kus, De legende van de krokus,

                                                     De arme rijke vogel, Koning Buik

samenwerken                            De wind in de zeilen

schaamte                                    Stokker de schildpadLangnek

schelden                                     Een handvol modderLangnek

Schepper                                    De koning die een snor had en nog wat

                                                     De bloemenkweker uit NaïnMaria en de ruimte, Waar is God?

schepping                                   De moeilijke vragen, Het lieveheersbeestje, Gods vrienden

                                                      Hoe de aarde Pasen viert, Hendrik de tuinman, Waar is God?

                                                      De kist met het geheim

schuld                                          Het kromme mannetje, Een traan van licht

slimheid                                      De moedige koningin

somberheid                                Stokker de schildpad

spelen                                          Regels

standvastig                                 Al die stemmen, De prins die geen lieverdje was

stem                                             Al die stemmenDe stem van de zeeDe stem van je hart

ster                                               Waar bleef de ster?, Het verhaal van de ster

sterk                                             Het ree dat jokte

stilte                                             De stem van de overkant, Willem de Zwijger

                                                      De eekhoorn die de weg kwijt was, Waar de Vakantie woont

talent                                            De sint-bernardshond, Het aardige doosje, Kracht, Fijnoog

                                                       De mensenvangerLangnek

tempelreiniging                         De kerk die struikelde

tevredenheid                              De herder

toekomst                                     Hein Duvel, Het mooiste land, Meneer Maartens en de zegen,

                                                      Prinses Slimoog en prinses Domoor, De erfenis

                                                      De toekomst die kwijt was, Maria en de ruimte, Weg te koop

troost                                           De geboorte van een engel, De tranenbron, Goedehandelande

trots                                             Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam, Een hoog hart

trouw                                           Al die stemmen, De palmpasenhaanKattekop

                                                      De prins die geen lieverdje wasDe eekhoorn die de weg kwijt was,

                                                      Hoe de ezel aan zijn witte neus kwamHet schaap met de vijf poten,                

                                                      Het eiland van lichtDe obervogel

vakantie                                      Waar de Vakantie woont

Valentijnsdag                            De hemelbloem, Hemelse liedjes, Valentijn, De geluksvogels

veiligheid                                    Steengoed, Vuile handen

veranderen                                 De familie Snoep op Ameland, De slagboom, Tranen met tuiten,

                                                     Een hemelse kus, Vuurrode appeltjes, Zonnekus, Boze ogen,

                                                     Het gebed van de koningin, Het schaap met de vijf poten,

                                                     Lichter worden, De arme rijke vogel, De vredesspiegel

                                                    Koning Boosaard

verantwoordelijkheid              Het lieveheersbeestje, Hendrik de tuinman

                                                      De duif zoekt nog steedsGa naar de mieren

verdriet                                       Tranen met tuiten, De beek, de harpspeler en het levensliedje,

                                                      De tranenbron, Het loslaatmiddel, Het hart van God, Waarom?,

                                                      Het tranenkruikje

vergeving                                    Het kromme mannetje, Het witte paard met het zwarte hart

                                                      De profeet

verhalen                                      De verhalenvijver

verhoring                                    Het gebed van het musje, Het gebed van de koningin,                  

                                                      Verrassende verhoringDonder en bliksemDe obervogel,

                                                      Het tranenkruikje

verlangen                                    De dromen die kwijt waren, De sint-bernardshond

                                                      De zwarte mutsjes, Al die stemmen, De Gelukbrenger,  

                                                      De tranenbron, De wonderschaduw, KattekopHoor de merel

                                                      De heer van de rare vogels, De stem van je hartDe zeester,

                                                      De fluitspeler en het verlangen

verleiding                                    De verboden vruchten, Koning BuikDwaalgeest of engel?

verliefdheid                                Hemelse liedjes

verschijning                               Heel raar, De tovenaar met het bevroren hart, De vreemdeling

vertrouwen                                 Freek Nietsje, De erfenis, De stem van de overkant

                                                      Verrassende verhoringEen beetje waterDe stem van je hart,

                                                      Dwaalgeest of engel?Dwaalgeest of engel? Goedehandelande

verwaandheid                            De slagboom, Vuurrode appeltjes, De arme rijke vogel

                                                      Een hoog hart, De vraag van het konijn

verwondering                             Het jongetje dat soms moest niezen, Raar maar waar

                                                       De bloemenkweker uit Naïn, Maria en de ruimte

                                                       Willem de Zwijger, Zien met het hart, Heel raar

verzoeking                                   De prins die geen lieverdje wasDe reiger en de mus

                                                                Een hart van steenDe zeesterDwaalgeest of engel?

vluchteling                                  Trekvogels, De slavenhandelaar

vijand                                           Het witte paard met het zwarte hart

visioen                                         De droom van de generaal

volhouden                                   De berg, Verrassende verhoringDe stem van je hart

                                                      Donder en bliksem, Het engelenfeest

vragen                                          De moeilijke vragen, Waarom?

vrede                                            Tranen met tuiten, De muts van de nar, De rozenkoningin

                                                      Vuile handen, De vredesboom, De droom van de generaal,

                                                      De duif zoekt nog steeds, De vredesspiegel

vredeszondag                             De muts van de nar, De rozenkoningin, Vuile handen

                                                      De droom van de generaal, De vredesspiegel

vreugde                                       De bloemenkweker uit Naïn, De wonderschaduw, Het hart van God,

                                                      Hoe de aarde Pasen viert, Oote oote oote boe, Het loslaatmiddel

                                                      De heer van de rare vogels, De vraag van de  eekhoorn

                                                      Bloeien als dank

vriendelijkheid                          Het aardige doosje, Koning Zeurtjes en het vrolijke mannetje,

                                                      KrachtLange tenen, Prinses Slimoog en prinses Domoor,

                                                      De profeet, De gaapzieke koning, Koning Boosaard, Het rode beestje

vrolijkheid                                  Koning Zeurtjes en het vrolijke mannetjeDe muts van de nar,

                                                      De beek, de harpspeler en het levensliedjeOote oote oote boe,

                                                      De bloemenkweker uit Naïn,  Hoe de aarde Pasen viert

                                                      De toekomst die kwijt wasDe lachende engelDurven te zingen

vroomheid                                  De bouwmonniken, De hand van zijn vrienden, Een frisse wind,

                                                      De lachende engel

vruchtbaarheid                          De slagboom, Vuurrode appeltjes

waakzaamheid                           Het engelenfeest

wachten                                       De erfenis, De klok met de tijd, WachtenDonder en bliksem

water                                            Een beetje water, De wonderwijn, Een paar druppeltjes water

wedergeboorte                           Een hemelse kusVuurrode appeltjesZonnekusBoze ogen,

                                                      Het gebed van de koninginKoning Boosaard,

                                                      Lichter wordenDe arme rijke vogelDe vredesspiegel

werk                                             Erbij, Waar de Vakantie woontGa naar de mieren

wet                                                Regels, Steengoed, De bouwmonniken, Kattekop

                                                       Oote oote oote boe

wind                                             De wind in de zeilen

wijn                                              De wonderwijn

wijngaard                                    De waakhond

wijsheid                                       Een handvol modder, Het zwarte schaap, Pico Bello

                                                       Prinses Slimoog en prinses Domoor, Zien met het hart

                                                       Wie wordt de leraar?De zeesterDwaalgeest of engel?

wijzen                                           De verdwaalde engel, Waar bleef de ster? 

                                                                Wat gebeurde er met het wierook, de mirre en het goud?

                                                                Franciscus en de kerststal

woede                                           De witte berg, Een handvol modder, Lange tenen

                                                       De reiger en de kikker

woestijn                                       Hein Duvel, De prins die geen lieverdje wasEen hart van steen

                                                      Jezus en de wilde dieren

wonder                                         Het gebed van het musje, Het jongetje dat soms moest niezen,

                                                       Raar maar waar, Waarom de dennenboom groen blijft

                                                       Maria en de ruimte, De broodboom, De heilige grafsteen

                                                      De vreemdelingHet tranenkruikje

woord                                           Woorden die werken, De levensboom, Oote oote oote boe

wraak                                           De reiger en de kikker

zachtmoedigheid                       Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam, De profeet, Het rode beestje

zegen                                            De kroon van Dirk, Meneer Maartens en de zegen

zelfkennis                                    Het zwarte schaap, De vraag van de eekhoorn, Een hoog hart,

                                                       Waarom koeien gevlekt zijn, De vredesspiegel

                                                                De vraag van het konijn

zelfvertrouwen                           De sint-bernardshondLangnek

zending                                        De bouwmonniken

ziekte                                            Het gebed van het musjeHet tranenkruikje

zien                                               Boze ogen, De verdrietige mol, De wijde blik, De zwartkijkers,

                                                       Het mooiste land, Raar maar waar, Van wie ben je er eentje?,

                                                       Zien met het hart, Gods glimlach zien, De vreemdeling,

                                                       De tovenaar met het bevroren hart, Waar is God?, Fijnoog

                                                       De kist met het geheim, De engelenval

zingen                                           Hemelse liedjesDurven te zingen, Jezus en de wilde dieren

zoeken                                          De verdrietige mol, Een echte koning, Waar is God?

                                                       De kist met het geheim, De gaapzieke koningHoor de merel,

                                                       De duif zoekt nog steeds, De vredesspiegelDe stem van je hart

zon                                                Het kromme mannetje, De verdrietige molDe lachende engel

zonde                                            De verboden vruchten, Het zwarte schaap, Een traan van licht

zwaarte                                         Stokker de schildpad, Lange tenen

zwak                                              Het ree dat jokte, De koning die een zwak had